Wednesday, January 27, 2010

telinga saya panas

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang berkata jijik dengan anak jalanan

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang berkata tak ada gunanya membuat rumah singgah

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang berkata tidak mau berurusan dengan anak kecil, kumal dan bau

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang merendahkan impian orang lain

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang berkata "dia tak pantas bermimpi hal itu"

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang menyepelekan bakat orang lain

Telinga saya panas
mendengar ada orang yang mencemooh seseorang sebelum ia bertindak

Telinga saya panas
mendengar kata-kata yang mematahkan impian orang lain

Telinga saya panas
mendengar ucapan itu terus menerus keluar dari mulutnya

Telinga saya panas
Telinga saya panas

sungguh
Telinga saya panas


apa pantas ada orang yang berkata seperti itu?

No comments :

Post a Comment